Persoonlijke kennismaking
(30 minuten)
GratisIntakegesprek
(75 minuten)
€ 90
Kind- en jongerencoaching
1 uur

Skype en klimsessies zijn ook mogelijk!
€ 75
Droom & Relaxtraining
1 uur individueel
€ 75
Droom & Relaxworkshop (bijv. studiedagen kinderopvang/scholen)Offerte op aanvraag
Droom & Relaxtraining
groepen
Offerte op aanvraag
Rots & Watertraining
1 uur individueel
€ 75
Rots & Watertraining
groepen
Offerte op aanvraag

Bij de coachingstarieven zit alles inbegrepen:

 • Een gratis kennismakingsgesprek
 • Tussentijds contact via mail, per telefoon, Skype of What’s app
 • Eindevaluatie
 • Telefonische nazorg naar behoefte voor een half jaar na afsluiting van het traject
 • Advies en/of tips voor thuis
 • Uitlenen van literatuur
 • Materialen
 • Eventuele verslagen
 • Eventueel bezoek aan school
 • Overleg met andere professionals
 • BTW
 • Voorbereidings- en reistijd

Maandelijks ontvangt u een factuur. Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht. Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig en er is momenteel geen wachtlijst waardoor uw kind snel geholpen kan worden en op korte termijn resultaten boekt. Kindercoaching wordt meestal nog niet door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching noodzakelijk is en wat de voordelen ervan zullen zijn. Coachingskosten kunnen als ziektekosten opgevoerd worden bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coachingskosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget PGB of uit een zorgarrangement dat door de school kan worden betaald. Neem hiervoor contact op met de IB-er (intern begeleider) van de school van uw kind.

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de Rots en Water training geheel òf gedeeltelijk vergoeden. De vergoeding is wel afhankelijk van het pakket wat u heeft. Het is raadzaam om zelf na te vragen bij uw verzekeraar of/en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt kan het zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners.

Kyrsten Kindercoaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65528166. Ook ben ik aangesloten bij beroepsorganisatie voor kindercoaches Adiona.

 

banner-adiona

De kindercoachopleiding (ATMA instituut) die Kyrsten Kindercoaching heeft gevolgd is aangesloten bij NOBCO en geaccrediteerd door SHO.

Kyrsten

06 108 96 336 Kyrsten
Heb je tijdens het rondkijken een vraag?
Ik help je graag!