Aanmelding:

Na een vrijblijvende kennismaking (per mail of telefoon), nodig ik je uit voor een intakegesprek, met als doel het bepalen van de hulpvraag.


Intakegesprek:
Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek stuur ik een Intakeformulier Kyrsten Kindercoaching.
Dit dienen beide ouders in te vullen en digitaal terug te sturen met handtekening. Het coachingstraject begint met het intakegesprek. Dit gesprek voer ik, bij voorkeur met de beide ouders en met de aanwezigheid van uw kind.
Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie die u mij geeft. Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de hulpvraag. Ik werk uiteindelijk met de hulpvraag van het kind. Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken.

Het coachingstraject:
Als kindercoach werk ik vooral oplossingsgericht en meestal in een kortdurend traject met het kind. Het kindercoachtraject bestaat uit een aantal sessies met het kind. Vaak zijn dit tussen de 5 á 10 sessies. Soms ook meer of minder. Meestal zijn enkele sessies voldoende voor het kind om zelfstandig weer verder te kunnen.
De ouders zijn hier, in principe, niet bij aanwezig. Hier kan van worden afgeweken indien het voor de voortgang van het traject beter is, dat de ouder(s) wel aanwezig is (zijn). Tijdens het kennismakingsgesprek, intake/oriëntatiesessie en de evaluatie zijn ouders altijd aanwezig. De laatste 5 minuten van de sessie geef ik een terugkoppeling naar de ouder(s) en bespreken we de eventuele thuisopdrachten. Soms mail ik wat we gedaan hebben maar liever laat ik het aan het kind over te vertellen wat hij/zij heeft beleefd tijdens een sessie. Dit zorgt thuis voor verbinding en opening tot gesprek.
Tevens is het ook mogelijk om een oudersessie te houden, zonder de aanwezigheid van uw kind.
De eerste sessie is een nadere kennismaking met uw kind, waarbij de hulpvraag met hem/haar besproken wordt. Als de hulpvraag van u en uw kind verschillend is, staat de hulpvraag van uw kind voor mij centraal. Er zal eerst worden gewerkt aan een vertrouwensband. Vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen we gaan bouwen. Vervolgens gaan uw kind en ik aan het werk tijdens de sessies. We werken oplossingsgericht en passend aan de wensen van het kind. Soms geef ik ook opdrachten mee naar huis die uw kind, eventueel samen met u, mag uitvoeren. Het is belangrijk dat uw kind hierin gesteund wordt. Samen werken wij aan de hulpvraag en ik verwacht dan ook betrokkenheid van u tijdens het gehele traject.

De evaluatie:
Aan het eind van het traject, volgt er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we hoe het nú gaat met uw kind en hoe het traject verlopen is. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen benoemd door het kind zelf en door ouders en/of broertjes of zusjes. Wanneer uw kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af.
Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan omdat het kind net iets meer tijd nodig heeft om zijn/haar doel te bereiken.
Soms kiezen kind en/of ouders voor een follow-up afspraak na een aantal maanden. Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Even kijken hoe het gaat na een aantal maanden zelfstandig te hebben geoefend. Deze terugkomsessie werkt vaak positief door op kinderen omdat ze dan écht hebben gevoeld dat ze het alleen kunnen.
Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft en kan het kind en de ouders doorverwezen worden naar therapie.
Er is altijd een mogelijkheid tot contact. Indien nodig, neem ik ook tussentijds contact met u op.
Onthoud:
Ieder kind is uniek en elk traject verloopt weer anders!

Kyrsten

06 108 96 336 Kyrsten
Heb je tijdens het rondkijken een vraag?
Ik help je graag!