Aanmelding:

In een vrijblijvend, persoonlijke ontmoeting nodig ik jullie als ouders uit om samen met je kind te komen kennismaken. Als er van beide kanten een klik is, volgt het intakegesprek.


Intakegesprek:
Na de persoonlijke kennismaking, stuur ik het Intakeformulier Kyrsten Kindercoaching. Het coachingstraject begint met het intakegesprek. Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken. Dit gesprek voer ik met beide ouders. Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie over je kind.
Als kindercoach gaan we samen op zoek naar de levenslessen die geleerd moeten worden. Dit brengt direct weer beweging. Het kind en de ouders worden zich bewust van de mogelijkheden. Maar deze beweging moet ook ergens heen gaan en dat is het doel waarheen gewerkt wordt.

Het coachingstraject:
Als kindercoach werk ik oplossings- en toekomstgericht. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 á 8 sessies. Soms ook meer of minder. Ouders zijn afhankelijk van de hulpvraag wel of niet aanwezig. Tijdens de persoonlijke kennismaking, het intake- en evaluatiegesprek zijn ouders altijd aanwezig.
Ik werk eerst aan een vertrouwensband. Vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen we gaan bouwen. Soms geef ik ook opdrachten mee naar huis en het is belangrijk dat het kind hierin gesteund wordt. Samen werken wij aan de hulpvraag en ik verwacht van ouders dan ook volledige betrokkenheid tijdens het gehele traject.

De evaluatie:
Aan het eind van het traject, volgt er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we hoe het nú gaat en hoe het traject verlopen is. We bespreken de vooruitgang benoemd door het kind zelf en door ouders en/of broertjes of zusjes. Wanneer je kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan omdat je kind net iets meer tijd nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken.
Soms kiezen ouders voor een follow-up afspraak na een aantal maanden. Deze terugkomsessie werkt positief door op kinderen omdat ze dan écht hebben gevoeld dat ze het alleen kunnen. Dit zorgt weer voor extra zelfvertrouwen!
Meestal zijn de sessies meer dan voldoende voor het kind om zelfstandig weer verder te kunnen. Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat er intensievere begeleiding nodig is. Dan zal ik doorverwijzen naar collega’s uit mijn betrouwbare netwerk.
Het kan ook zijn dat we samen ontdekken dat de hulpvraag niet van het kind is, maar van u als ouder. Ook dan bekijken we samen wat je als ouder nodig hebt om te kunnen geven wat je kind nodig heeft.
Als kindercoach begeleid ik kinderen en ouders in dit gehele traject en bied ik mogelijkheden om door oefeningen en uitleg nieuwe inzichten en ervaringen mee te nemen op het levenspad.
Er is altijd een mogelijkheid tot contact.
Onthoud:
Ieder kind is uniek en elk traject verloopt weer anders!

Kyrsten

06 108 96 336 Kyrsten
Heb je tijdens het rondkijken een vraag?
Ik help je graag!